Οι κίνδυνοι για την οικονομία που σχετίζονται με την αύξηση του δημόσιου χρέους στο 209% του ΑΕΠ.

Συνέντευξη στο Χρήστο Μιχαηλίδη στο Πρώτο Πρόγραμμα, 23/11/2020.

Περισσότερα Οι κίνδυνοι για την οικονομία που σχετίζονται με την αύξηση του δημόσιου χρέους στο 209% του ΑΕΠ.