Δήλωση Φ. Σαχινίδη σχετικά με τις Γερμανικές αποζημιώσεις

Το τελευταίο διάστημα, η ΠτΒ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δημόσιες τοποθετήσεις της αλλά και στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, έχει αναφερθεί σε μια αρχική τοποθέτησή μου στη Βουλή και συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου 2012 αναφορικά με το ζήτημα της αξιοποίησης του αρχειακού υλικού του ΓΛΚ για τις απαιτήσεις της Ελλάδος από την Γερμανία. Εκείνη η τοποθέτηση έγινε βάση ενημέρωσης από τις υπηρεσίες του ΓΛΚ ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιου αρχειακού υλικού.

Η Πρόεδρος της Βουλής αποφεύγει, ωστόσο, να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής ή ενδεχομένως αγνοεί, ότι μετά την πρώτη τοποθέτησή μου και αφού περιήλθε σε γνώση μου νέο υπηρεσιακό σημείωμα για την ύπαρξη αρχειακού υλικού σε αποθήκες του ΓΛΚ στα Σεπόλια, έδωσα εντολή στις υπηρεσίες να το μεταφέρουν στο κεντρικό κτίριο του ΓΛΚ, προκειμένου να ελεγχθεί και αξιοποιηθεί.

 Όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα έγγραφα, μόλις έλαβα επίσημη ενημέρωση από τις Υπηρεσίες, στις 5 Απριλίου 2012, για την ύπαρξη του αρχειακού υλικού – την ίδια ημέρα- έστειλα επιστολή προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων κ. Βάσω Παπανδρέου με την οποία  ενημερώνω τα μέλη της Επιτροπής, τόσο για την ύπαρξη των αρχείων όσο και για την εντολή να μεταφερθούν στο ΓΛΚ με στόχο, να προστατευθούν,  να ελεγχθούν και να αξιοποιηθούν από τα μέλη της Επιτροπής  Οικονομικών Υποθέσεων.

Ένα μήνα αργότερα έγιναν εκλογές και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών που ανέλαβε, προχώρησε στη συγκρότηση Επιτροπής, η οποία και αξιοποίησε αυτό το υλικό.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία όφειλε, ως Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής, να γνωρίζει και όχι να την διαστρεβλώνει.

Επισυνάπτονται δύο (2) σχετικά έγγραφα

Υπηρεσιακό σημείωμα

Επιστολή Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων