Οι κίνδυνοι για την οικονομία που σχετίζονται με την αύξηση του δημόσιου χρέους στο 209% του ΑΕΠ.

Συνέντευξη στο Χρήστο Μιχαηλίδη στο Πρώτο Πρόγραμμα, 23/11/2020.

Περισσότερα Οι κίνδυνοι για την οικονομία που σχετίζονται με την αύξηση του δημόσιου χρέους στο 209% του ΑΕΠ.

Στασιμότητα διαρκείας στην Ευρώπη αν δεν χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς κανόνες

Συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη που αναρτήθηκε στο Liberal.gr στις 8/11/2020…

Περισσότερα Στασιμότητα διαρκείας στην Ευρώπη αν δεν χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς κανόνες