Ομιλία στην Εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Ανάπτυξη

Θέλω να συγχαρώ την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για την πρωτοβουλία…

Περισσότερα Ομιλία στην Εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Ανάπτυξη